Hall för obegränsade användningsområden

Nedan isolerad byggnad med 2 lastkajer.
Välj själv vilken fasad ni vill ha, nedan A-betongelement med vit marmorkross.  

Här visar vi ett exempel där Maskincompaniet projekterat och utfört hela entreprenaden, dvs från diskussion och val av 

byggnad till placering, schaktning och uppförande. En nyckelfärdig entreprenad helt enkelt! Tryggt och smidigt för dig som

kund. Du bestämmer i vilken omfattning vår hjälp önskas, vi utför även delentreprenad!

Vår personal har självklart utbildning och licens för körning med byggliftar samt även utbildning och licens för byggnation

av byggnadsställning. Ett krav från arbetsmiljöverket som förebygger många olyckor vid byggarbetsplatser.