Fairway

Samlar ni gräset på fairway på Er anläggning idag?


Med SpeedCutBox bestämmer du själv, samtidigt som du klipper, om du vill samla gräset eller inte. Du väljer enkelt från förarstolen om Speedboxarna ska vara i öppet läge (gräsklippningen sker som om du kör utan uppsamlare) eller stängt läge, dvs gräsklippet samlas i boxarna. Det betyder att du själv bestämmer under körning om gröngödsling ska ske på utvalda områden. Kanske du väljer att endast samla gräsklippet på fairway i inspelszonen, tex 100 meter närmast green där de flesta gör det viktiga inspelsslaget.

Växling mellan öppet och stängt läge görs med en joystick under körning, utan att föraren lämnar förarstolen. Spridningen av gräsklippet i uppsamlarna kan exempelvis ske i ruffen efter varje drag över fairway. Klipprester från en enkelriktad körning är liten och kan alltså enkelt spridas när maskinen vänder inför nästa drag.

Tack vare SpeedCutBox finns det en anledning att börja samla klippet på fairway. Det har aldrig varit enklare att komma igång och öka finishen på banan. Ge era medlemmar och gäster en perfekt gräsyta, även på fairway.