Green

Alla samlar gräsklipp och tatch från greenklippning och vertikalskärning!
 
Tvekar du på att ge dig ut och skära greenerna pga arbetsinsatsen och tiden? Med SpeedCutBox är jobbet enkelt för en man. Snabbt går det också, i samtliga fall minskas arbetsinsatsen radikalt, upp till 50%.
Alltså halva tiden och hela det fysiska jobbet för föraren.
 
SpeedCutBox ger en enormt stor ekonomisk och tidsmässig besparing vid användning på green och i synnerhet vid vertikalskärning. Det moment på och omkring greenen som är mest arbetskrävande är vertikalskärningen och genom att tömma gräsuppsamlarna "i farten" så sparas mycket tid istället för att hoppa av och hantera de tunga behållarna.
Genom att använda SpeedCutBox vid greenklippning ges en jämnare spelyta. Eftersom gräsuppsamlarna töms enklare och därmed oftare så ökar inte uppsamlarnas tryck på klippaggregaten och maskinen vilket annars kan leda till ojämnt klippresultat.