TEES

Blir det klipprester när du klipper tee och foregreen?
Speedboxarna och tee och foregreenklippning är som ler och långhalm. Ett utmärkt arbetsredskap för rationell skötsel av golfbanans kanske viktigaste områden. Tänk på att använda speedboxarnas flexibilitet, har du ett "backtee" som för dagen inte ska spelas från? Då kan du välja att klippa med speedboxarna i öppet läge (gräsklippningen sker som om du kör utan uppsamlare). Däremot tee som ska vara i spel samma dag, välj stängt läge, dvs gräsklippet samlas i boxarna. Det betyder att du själv bestämmer under körning om gröngödsling ska ske på utvalda områden.
Det är alltså enkelt att växla mellan att samla eller inte samla utan att stanna upp och lyfta av uppsamlarna.
Denna flexibilitet är unik och är endast möjligt med SpeedCutBox.